Kontakt

 

Prevádzkovateľ obchodu:

S3D s.r.o.

J. Kráľa 1080/3

911 01 Trenčín

Na uvedenej adrese je sídlo, nejedná sa o predajňu!

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27684/R

IČO: 46 855 793, DIČ: SK2023697863

 

Bankové spojenie

Pre Slovenských zákazníkov a zahraničných zákazníkov (platby v EUR):

Banka: ČSOB, a.s., Názov: S3D s.r.o., IBAN: SK80 7500 0000 0040 1766 6050SWIFT: CEKOSKBX 

Pre Českých zákazníkov (platby v Kč): 

Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Názov: S3D s.r.o.,  IBAN: SK65 8330 0000 0029 0044 1804SWIFT: FIOZSKBAXXX

  

PayPal: info@53D.eu

Kontakt

S3D s.r.o. J. Kráľa 1080/3
Trenčín
911 01

+421 908 843 240 info@active-one.sk